Nieuws

Hulp voor helden – Zin om mee te helpen?

Beste lotgenoot-vrijwilliger,

Hoe gaat het met jou? Hopelijk stellen jij en je naasten het goed.

Totaal vrijblijvend informeer ik jullie over het initiatief ‘Hulp voor helden’.  Drie IT-ondernemers hebben in 48u tijd en op vraag van Vlaamse ziekenhuizen, een platform gebouwd om mensen die in deze moeilijke tijden een handje willen toesteken te matchen met zorginstellingen.

Mensen die ziekenhuizen en zorgcentra willen helpen in de strijd tegen het coronavirus, kunnen zich heel eenvoudig online registreren via www.hulpvoorhelden.be.  Zorginstellingen die op zoek zijn naar extra ondersteuning kunnen via deze site rechtstreeks vrijwilligers contacteren.

Eén van de keuzemogelijkheden qua ondersteuning is het bieden van een luisterend oor of zoals zij het noemen ‘Praatje doen aan de telefoon’.

Jullie hebben op dit vlak ervaring en volgden opleiding in het voeren van ondersteunende gesprekken.

Misschien heb jij zin om een steentje bij te dragen en ben je bereid om telefonisch een luisterend oor te bieden. Ziekenhuizen worden momenteel overspoeld met vragen om te helpen, te ondersteunen, heel hartverwarmend. Via dit platform worden alle aanvragen gecentraliseerd. Heb jij zin om telefonisch een luisterend oor bieden, aarzel dan niet om je hier aan te melden – www.hulpvoorhelden.be.

Hou het veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

 

Kom op tegen Kanker beslist om alle activiteiten tot 1 juni niet te laten doorgaan

Naar aanleiding van de coronacrisis zullen alle Kom op tegen Kanker-evenementen tot en met 1 juni 2020, zéker niet plaatsvinden op hun oorspronkelijke datum. Concreet betekent dat dat de 1000 km voor Kom op tegen Kanker niet zal plaatsvinden in het hemelvaartweekend, de 100km-run niet op 1 juni, het Walk the Talk-wandelevenement niet op 18 en 19 april, de brussendag niet op 25 april, de Life Iftars niet op 8 en 9 mei en de gezinsdag voor kleuters met kanker en hun gezinnen niet op 16 mei.

In ons land zijn heel wat sportevenementen in april en mei nu al afgelast; het doorgaan van zomerfestivals wordt door experts in vraag gesteld … Het zou onverantwoord zijn om onze evenementen, waarop veel mensen met kanker – en dus verminderde weerstand – aanwezig zijn, op de kalender te houden. Extra voorzichtigheid, ook na de coronapiek, is nodig. Bovendien doet Kom op tegen Kanker voor zijn initiatieven veel beroep op medisch personeel en zorgverleners. Deze beslissing is er ook een uit respect voor hen en hun prachtige werk.

Of de genoemde Kom op tegen Kanker-evenementen geannuleerd worden, of uitgesteld naar zomer of najaar, kunnen we in de huidige omstandigheden onmogelijk bepalen. Daarvoor willen we de evolutie van de coronacrisis afwachten. Bovendien zijn onze evenementen en activiteiten altijd brede samenwerkingen met lokale en provinciale overheden, ziekenhuizen, politiediensten, VRT, evenementenorganisaties als Golazo en Flanders Classics, sponsors, leveranciers en talrijke actievoerders en vrijwilligers. Het is dus essentieel om ook met hen goed af te stemmen over haalbaarheid van eventuele nieuwe data. En dat kan pas wanneer we een duidelijker zicht hebben op het einde van de coronacrisis.

Annulering Levenslopen voorjaar 2020

Stichting tegen Kanker wil zijn voorzorgsmaatregelen nemen voor het Coronavirus (Covid-19) voor iedereen die bij Levensloop betrokken is, en dan in het bijzonder ook voor onze Vechters. Zij behoren vooral tijdens de behandelingsfase tot de patiënten die meer risico lopen op complicaties in het geval van een infectie. We willen hen hiervoor dan ook behoeden en alle risico op complicaties verminderen.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en beslissingen van de federale regering rond het Coronavirus (Covid-19), heeft Stichting tegen Kanker de moeilijke, maar weloverwogen beslissing genomen om alle Levensloopevenementen van dit voorjaar (alle Levenslopen van 18/4/2020 tot en met 5/7/2020) te annuleren. De comités beslissen zelf of het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum in het najaar.

Kom op tegen Kanker lijst zorgapps op

Kom op tegen Kanker heeft voor het eerst in België een databank gemaakt van Nederlandstalige (en ook enkele anderstalige) apps die uw zorg en gezondheid kunnen ondersteunen. De apps zijn geschikt voor mensen met of na kanker en hun naasten, maar ook voor andere (chronisch) zieken. Ze kunnen vooral het emotioneel en sociaal welzijn van gebruikers verbeteren.

allesoverkanker.be/apps

(datum bericht: 2 maart 2020)

Envie+ ontvangt Levensloop Grant 2019

 

Op dinsdag 25 februari 2020 ontving Envie+ een Levensloop Grant 2019. Via deze Grants ondersteunt Stichting tegen Kanker lokale initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van patiënten en hun naasten.

 

Wat kan’kermee?!
Existentiële groepstherapie voor mensen met kanker

Wanneer kanker in iemands leven komt, zijn er naast lichamelijk leed ook ervaringen van verlies van houvast, eenzaamheid, angst voor de toekomst en zoeken naar betekenis.
Op het moment dat het levensbedreigende karakter van de ziekte minder centraal staat, worstelen mensen vaak meer met vragen rond zin en betekenis, zoals de vraag welke richting ze met hun leven uit willen en de confrontatie met de eindigheid.
In de existentiële groepstherapie worden groepsleden ondersteund in het omgaan met wat er op hen afkomt wanneer men oog in oog staat met deze ingrijpende ervaring.
Daarnaast biedt de groep een veilige ruimte met lotgenoten, waarin men zich bewust kan worden van wat reeds betekenisvol is geweest. Groepsleden worden tevens uitgenodigd om op zoek te gaan naar nieuwe betekenis in hun huidig en toekomstig leven.

Meer info

(datum bericht: 7 januari 2020)