Info

Nieuwigheden prothese badmode 2021

Op website van de firma’s is er keuze te over om alvast te dromen van een warme zomer.

Collectie Badmode Lente 2021 Amoena

Collectie Badmode Lente 2021 Anita

Kanker en verzekeringen

Om een beter zicht te krijgen op de privéverzekeringsproblemen waar (ex-)kankerpatiënten mee te maken krijgen, riep Kom op tegen Kanker hen in de eerste helft van 2019 op de problemen te melden via een online vragenlijst. 123 respondenten deelden hun ervaring.

Daaruit bleek dat 66 % van de respondenten een probleem ondervond met zijn schuldsaldoverzekering. Het betreft vooral weigeringen en hoge medische bijpremies. 31 % getuigde over problemen met de hospitalisatieverzekering en 22 % ondervond moeilijkheden met de verzekering gewaarborgd inkomen. 7 % van de respondenten gaf aan al problemen te hebben gehad met de reisannulatieverzekering. Opvallend is ook dat 28 % van de respondenten te kennen gaf met meer dan één soort verzekering problemen te hebben gehad omwille van de kankerdiagnose.

Wat moeilijk ligt bij de respondenten is dat zij op medisch vlak ‘genezen’ zijn verklaard, maar dat de verzekeraar hier anders over denkt. Dit wordt vaak als onrechtvaardig aangevoeld. Verzekeringen worden na of bij kanker vaak minder toegankelijk. Dit blijkt duidelijk het geval te zijn voor de schuldsaldoverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen. Als het gaat over de hospitalisatieverzekering is de niet-terugbetaling van bepaalde kosten een knelpunt dat regelmatig terugkomt in de getuigenissen. Doorheen de getuigenissen valt ook op dat de communicatie door de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon (bijvoorbeeld een verzekeringsmakelaar of –agent) voor de verzekerde vaak te wensen overlaat.

Op basis van de vastgestelde knelpunten doet Kom op tegen Kanker verschillende aanbevelingen, zowel voor de verzekeringssector en de overheid, als voor de verzekerde.

Meer info op https://www.allesoverkanker.be/verzekeringen

Info over ziekenvervoer

Webinar over ziekenvervoer in Vlaanderen: klik hier

Presentatie: klik hier

Een nieuwe aanpak van radiotherapie bij borstkanker

De volledige sessie is nu ook beschikbaar achter volgende link. Ook te bekijken zonder facebookprofiel.

(HER)BEKIJK DE LIVESESSIE

Heb je vragen over het coronavirus covid-19 ?

Je vindt ze hier terug https://allesoverkanker.be.

https://www.kanker.be/coronavirus

Vaccinatiestrategie tegen covid19. Wil je op de hoogte blijven wanneer het de beurt is aan mensen met een chronische aandoening consulteer dan regelmatig deze link.

https://www.allesoverkanker.be/zoeken/vaccinatie%20prioriteiten?search=vaccinatie%20prioriteiten

Dr. Fatima Cardoso medisch oncologe van de borstafdeling Champalimaud in Lissabon en voorzitter van ABC Global Alliance heeft tijdens een lezing over kanker en vaccinatie bevestigd dat bij bilaterale okseluitruiming de vaccinatiespuit in de dij gezet moet worden.

Niet alleen is er kans op lymfoedeem maar de werking van een vaccinatie vermindert aanzienlijk als je lymfesysteem verstoord is.
Een vaccinatie kan een vertekende beeldvorming weergegeven. Dus is het aangeraden om je scan of te verzetten of anders je arts erop te wijzen dat je gevaccineerd bent om geen vals-positieve diagnose te krijgen.
Dit alles geldt niet alleen voor COVID-19 vaccinatie maar voor alle vaccinaties.

Een link over vaccinatie van SNPG (stichting nationaal programma grieppreventie).

Algemene Informatie

  • Lotgenoten wijzen je de weg. Waar vind je informatie? Klik hier
  • Over je verblijf in het ziekenhuis na borstreconstructie, een tekst van EnVie: Klik hier 
  • Over de terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel: Klik hier
  • Een artikel over en met prof. Ann Smeets, borstchirurge, in De Standaard Weekblad op 26 januari 2019: klik hier.

Collega’s en meer